Otroci

Osnovni namen dogodkov in prireditev za otroke v knjižnici je učenje, socializacija in spodbujanje bralne kulture. Otroke želimo uvajati v svet kulture, hkrati pa spudbujati razvoj njihove ustvarjalnosti. Na ta način želimo vplivati na kvaliteto bivanja v lokalnem okolju.

Kulturo branja pri otrocih spodbujamo z različnimi tematskimi priporočili, ki popestrijo branje otroka.

Postavitev otroškega in mladinskega gradiva