Otroci

Osnovni namen dogodkov in prireditev za otroke v knjižnici je učenje, socializacija in spodbujanje bralne kulture. Otroke želimo uvajati v svet kulture, hkrati pa spudbujati razvoj njihove ustvarjalnosti. Na ta način želimo vplivati na kvaliteto bivanja v lokalnem okolju.

Kulturo branja pri otrocih spodbujamo na različne načine, ki otroku popestrijo branje.

Naučimo otroka brati (kotiček za starše)

Postavitev otroškega in mladinskega gradiva