O knjižnici

Poslanstvo

Knjižnica Miklova hiša je skupaj z obema enotama, Knjižnico Sodražica in Knjižnico Loški Potok, osrednje kulturno, izobraževalno in socialno središče lokalnih skupnosti. Prebivalcem Upravne enote Ribnica omogoča enakost z neomejenim dostopom do vsega gradiva, s katerim razpolaga sama ali kot del slovenske knjižnične mreže. Knjižnica je eden od pomembnih dejavnikov, ki vpliva na splošno omikanost okolja in s tem sooblikuje podobo Ribnice, Sodražice in Loškega Potoka. Pod tem imenom deluje od leta 1991. Zgodovina organiziranega knjižničarstva na ribniškem sega v 19. stoletje.

Predstavitev

Knjižnično dejavnost izavaja za 13.500 prebivalcev svojega področja. Ima 78.437 enot knjižničnega gradiva. V letu 2019 jo je obiskalo okrog 61.260 uporabnikov, ki so si izposodili 159.368 enot gradiva. Letno nabavi knjižnica okrog 2.500 enot novega gradiva.

Je ena od šestdesetih osrednjih knjižnic na Slovenskem in spada pod osrednjo območno knjižnico Novo mesto.

Financirata jo oba njena ustanovitelja, Občina Ribnica in Občina Sodražica, Občina Loški Potok jo sofinancira pogodbeno, znaten sofinancerski delež za nakup knjižničnega gradiva in računalniške opreme pa vsako leto prispeva Ministrstvo za kulturo. Sredstva, ki jih knjižnica pridobi z članarinami in zamudninami, se vsa vlagajo v njeno dejavnost.