Pravljične ure

Pravljične urice v Knjižnici Miklova hiša

Pravljične urice so oblika knjižne vzgoje, ki otroke od 4. leta dalje uvaja v pravljični svet knjige, hkrati pa ga postopno in sistematično pripravlja na vzgojo s knjigo. Zelo pomembno je, da otroka že v predbralnem obdobju navajamo na pravljice. Otrok si s tem širi literarno obzorje, bogati besedni zaklad in literarni okus.

Na prvem delu pravljične urice se srečujemo z novimi knjižnimi junaki, njihovimi dogodivščinami in vragolijami. V drugem delu urice pa otroci preizkusijo tudi svojo ustvarjalno plat in domov ponosno odnesejo svoje izdelke.

V Knjižnici Miklova hiša potekajo pravljične urice od oktobra do maja enkrat mesečno, in sicer za posamezne skupine na prvi ali drugi četrtek ob 16.30. ali 18. uri. 

K pravljičnim uram lahko otroci pristopijo tudi med letom, četudi na njih niso bili prijavljeni v septembru.  V tem primeru vas prosimo, da udeležbo potrdite na nezka.klavzar@miklovahisa.si

Pravljične urice v Ribnici vodi knjižničarka Nežka Klavžar.

Pravljične urice v Knjižnici Sodražica in Knjižnici Loški Potok

V izposojevališču Sodražica potekajo pravljične urice enkrat mesečno. Pravljice, na katere se lahko septembra prijavite v vaši knjižnici, vsak mesec obišče kar veliko število otrok. Po vsaki pravljici otroci na temo ali motiv iz pravljice tudi ustvarjajo – rišejo, barvajo, oblikujejo like ipd. O urah pravljic boste obveščeni po elektronski pošti. 

Podobno potekajo pravljične urice tudi v izposojevališču Loški Potok. Enkrat mesečno poteka druženje na temo ene pravljice, na katero otroci nato ustvarjajo. Na urice se prav tako prijavite septembra v vaši knjižnici, točen datum vsakih srečanj pa lahko slišite na lokalni televiziji in prek plakatov, osebno pa po elektronski pošti.. Na pravljičnih uricah je namreč naš namen druženje in zabava – skoznjo pa tudi učenje.

Na praljične ure v Loškem Potoku ali Sodražici pa lahko kadarkoli brez prijavnice pristopite tudi med letom. 

Pravljične urice v Sodražici in Loškem Potoku vodi knjižničarka Anica Mohar.