Pravljične ure

Pravljične urice v Knjižnici Miklova hiša

Pravljične urice so oblika knjižne vzgoje, ki otroke od 4. leta dalje uvaja v pravljični svet knjige, hkrati pa ga postopno in sistematično pripravlja na vzgojo s knjigo. Zelo pomembno je, da otroka že v predbralnem obdobju navajamo na pravljice. Otrok si s tem širi literarno obzorje, bogati besedni zaklad in literarni okus.

Na prvem delu pravljične urice se srečujemo z novimi knjižnimi junaki, njihovimi dogodivščinami in vragolijami. V drugem delu urice pa otroci preizkusijo tudi svojo ustvarjalno plat in domov ponosno odnesejo svoje izdelke.

V Knjižnici Miklova hiša potekajo pravljične urice v šolskem letu 2023-24 od oktobra do maja ob sredah ob 16:30 v dvorani TVD Partizan. Ure pravljic vodijo knjižničarke Neža, Rebeka in Nina. Prijava ni obvezna, lahko pa se naročite na opomnike. 

 

Pravljične urice v Knjižnici Sodražica in Knjižnici Loški Potok

V izposojevališču Sodražica potekajo pravljične urice enkrat mesečno. Pravljice, na katere se lahko septembra prijavite v vaši knjižnici, vsak mesec obišče kar veliko število otrok. Po vsaki pravljici otroci na temo ali motiv iz pravljice tudi ustvarjajo – rišejo, barvajo, oblikujejo like ipd. O urah pravljic boste obveščeni po elektronski pošti. 

Podobno potekajo pravljične urice tudi v izposojevališču Loški Potok. Enkrat mesečno poteka druženje na temo ene pravljice, na katero otroci nato ustvarjajo. Na urice se prav tako prijavite septembra v vaši knjižnici, točen datum vsakih srečanj pa lahko slišite na lokalni televiziji in prek plakatov, osebno pa po elektronski pošti. Na pravljičnih uricah je namreč naš namen druženje in zabava – skoznjo pa tudi učenje.

Na pravljične ure v Loškem Potoku ali Sodražici pa lahko kadarkoli brez prijavnice pristopite tudi med letom. Pravljične urice v Sodražici vodi knjižničarka Anica Mohar, v Loškem Potoku pa knjižničarka Nežka Klavžar.

Angleške pravljične urice

Angleške pravljične urice potekajo v Ribnici vsako tretjo sredo v mesecu ob 16.30 v dvorani TVD Partizan in v Knjižnici Sodražica vsak drugi četrtek v mesecu ob 17.30. Otroci se v svet pravljic podajo v angleškem jeziku. Spoznavajo nove besede, zapojejo kakšno pesmico, prisluhnejo pravljicam in zgodbicam v angleščini, se družijo, klepetajo in ustvarjajo. Dobijo stik s tujim jezikom in se tako bolj sproščeno srečujejo tudi z angleščino v šoli.

Angleške pravljične urice so namenjene otrokom od 5. leta dalje. Vodi jih knjižničarka Nina. Prijava ni obvezna, lahko pa se naročite na opomnike.

Prijava

Na ure pravljic se lahko prijavite tako, da izpolnjen obrazec na tej povezavi prinesete v knjižnico ali ga pošljete na e-naslov knjiznica@miklovahisa.si.