Sofinanciranje diplomskih nalog

Knjižnica Miklova hiša Ribnica v sodelovanju z Občino Ribnica omogoča sofinanciranje tiska in vezave diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog študentom s stalnim bivališčem v Občini Ribnica.

Uveljavljate lahko sofinanciranje tiska in vezave dveh izvodov naloge v trdi vezavi, pri čemer skupni znesek sofinanciranja znaša največ 60 EUR. En izvod naloge v trdi vezavi ostane Knjižnici Miklova hiša Ribnica za potrebe domoznanske zbirke.

[NOVO V 2022] Uveljavljate lahko diplomske, magistrske in doktorske naloge iz vseh področij, tematsko neomejeno.

Pogoji financiranja

– stalno prebivališče v Občini Ribnica,

– zaključek študija v šolskem letu 2022/2023 in 2023/2024,

– uveljavljate lahko diplomska dela (1. bolonjska stopnja), magistrska (2. bolonjska stopnja) in doktorska dela (3. bolonjska stopnja) z vseh področij,

Izpolnjeno in podpisano izjavo za uveljavljanje sofinanciranja nam pošljite na e-naslov info@miklovahisa.si.

Rok za oddajo je 31. oktober 2023.