Izposoja, naročila, podaljšave, rezervacije gradiva

Izposoja gradiva

Knjižnično gradivo si lahko izposodite samo s člansko izkaznico. Ob izposoji dobite tiskan izpis gradiva z rokom vrnitve. Prosimo vas, da izpis preverite.

Na daljavo si lahko izposodite tudi e-knjige, prebirate e-revije, enciklopedije in druge specializirane bazne podatke.

Podaljševanje

Načini podaljševanja roka izposoje so:

  • osebno v knjižnici
  • po telefonu
  • e-mail
  • preko interneta (Cobiss: moja knjižnica).

Knjig za obvezno branje, zadnjih številk serijskih publikacij (časopisi, revije) ter gradiva, ki ga ima rezerviranega drug uporabnik, ne podaljšujemo. Ostalo gradivo je možno enkrat podaljšati brezplačno, nadaljnja podaljšava pa se plača po ceniku.

Pri vsakem načinu podaljševanja roka izposoje morate takoj dobiti povratno informacijo o novem datumu vrnitve. V nasprotnem primeru rok izposoje ni podaljšan.

Izposojevalnega roka ne morete podaljšati:

  • gradivu, za katerega ste že prejeli opomin
  • rezerviranemu gradivu
  • če ste presegli dolg 17 €
  • če imate dolg več kot dva meseca

 

Rezervacija gradiva

Član knjižnice lahko knjižnično gradivo, ki je trenutno izposojeno, rezervira osebno, po telefonu ali internetu. Gradivo uporabnika čaka tri dni. Rezervacijo brišemo, če si bralec gradiva v roku ne izposodi. Obvestilo o prispelem gradivu lahko uporabnik prejme po elektronski pošti ali telefonu. Elektronsko sporočilo je brezplačno, telefonsko obvestilo se zaračuna 0,50 EUR.

Član knjižnice lahko po telefonu ali prek interneta naroči knjižnično gradivo, ki je trenutno prosto.