Izposoja, naročila, podaljšave, rezervacije gradiva

Izposoja gradiva

Knjižnično gradivo si lahko izposodite samo s člansko izkaznico. Ob izposoji dobite tiskan izpis gradiva z rokom vrnitve. Prosimo vas, da izpis preverite.

Na daljavo si lahko izposodite tudi e-knjige, prebirate e-revije, enciklopedije in druge specializirane bazne podatke.

Izposoja je možna izključno s člansko izkaznico. Izkaznica ni prenosljiva.

Vračilo in podaljšava gradiva je možna tudi brez članske izkaznice.

Izposojevalni roki:

 • 21 dni: knjižno gradivo
 • 7 dni: CD-ji, DVD-ji in čitalniško gradivo (časopisi, revije, zemljevidi …)

 

Podaljševanje

Načini podaljševanja roka izposoje so:

 • osebno v knjižnici
 • po telefonu v obratovalnem času vseh treh enot
 • e-mail
 • preko interneta (Cobiss moja knjižnica ali mobilna aplikacija mCOBISS).

Knjig za obvezno branje, zadnjih številk serijskih publikacij (časopisi, revije) ter gradiva, ki ga ima rezerviranega drug uporabnik, ne podaljšujemo. Ostalo gradivo je možno enkrat podaljšati brezplačno, nadaljnja podaljšava pa se plača po ceniku.

Pri vsakem načinu podaljševanja roka izposoje morate takoj dobiti povratno informacijo o novem datumu vrnitve. V nasprotnem primeru rok izposoje ni podaljšan.

Izposojevalnega roka ne morete podaljšati:

 • gradivu, za katerega ste že prejeli opomin
 • rezerviranemu gradivu
 • če ste presegli dolg 17 €
 • če imate dolg več kot dva meseca

 

Rezervacija gradiva

Član knjižnice lahko knjižnično gradivo, ki je trenutno izposojeno, rezervira osebno, po telefonu ali internetu. Gradivo uporabnika čaka tri dni. Rezervacijo brišemo, če si bralec gradiva v roku ne izposodi. Obvestilo o prispelem gradivu lahko uporabnik prejme po elektronski pošti ali telefonu. Elektronsko sporočilo je brezplačno, telefonsko obvestilo se zaračuna 0,50 EUR.

Član knjižnice lahko po telefonu ali prek interneta naroči knjižnično gradivo, ki je trenutno prosto.

 

Medoddelčna in medknjižnična izposoja

Medoddelčna izposoja: gradivo vam lahko v želeno enoto knjižnice brezplačno prinesemo iz vseh treh enot naše knjižnice.

Medknjižnična izposoja:

 • knjige, ki jih v naši knjižnici nimamo
 • naročilo strokovnega gradiva iz dolenjskih knjižnic (območje OOK Novo mesto) je brezplačno
 • naročilo iz ostalih knjižnic: 7 EUR na enoto (tudi, če gradiva ne prevzamete!)