Mladinsko gradivo

Mladinsko gradivo je postavljeno v zadnji del knjižnice, pred otroškim oddelkom. Urejeno je po abecednem vrstnem redu po priimkih avtorjev.

Deli se na:

PPionirsko gradivo – med 10. in 14. letom. Označeno je z modrim trakom.
MMladinsko gradivo – nad 14. letom. Označeno je z oranžnim trakom.

Različne skupine gradiva so dodatno označene:

P-PESPesmi. Označene so z modrim in rumeno-zelenim trakom.
P-ANGLeposlovje v angleškem jeziku.
P-NEMLeposlovje za mlade med 10. in 14. letom v nemškem jeziku.
M-PESPesmi. Označeno je z oranžnim in rumeno-zelenim trakom.
M-ANGLeposlovje v angleškem jeziku. Na polici se nahaja skupaj z P-ANG.
M-NEMLeposlovje v nemškem jeziku.
LLjudsko slovstvo. Zajema gradivo za otroke, mladino in odrasle. Označeno je z vijolično nalepko.
ze 0-9

Poučne knjige za mladino.

Poleg knjižnega gradiva na mladinskem oddelku najdemo še:

  • otroške in mladinske serijske publikacije