Cenik

   Članarina EUR
   Mladina do 18. leta brezplačno
   Brezposelni (s potrdilom Zavoda za zaposlovanje) brezplačno
   Invalidi brezplačno
   Srednješolci (od dopolnjenega 18. leta) 11,00 EUR
   Študenti (redni) 11,00 EUR
   Upokojenci 11,00 EUR
   Ostali 15,00 EUR
   Zamudnina EUR
   knjiga 0,20 EUR
   avdio kasete 0,20 EUR
   revije na enoto tekočega letnika oz. star letnik 0,30 EUR
   CD plošča 1,00 EUR
   CD-rom 1,00 EUR
   VK 1,00 EUR
   DVD 1,00 EUR
 
   Opomini EUR
   1. opomin  0,40 EUR
   2. opomin 0,80 EUR
   3. opomin 1,20 EUR
   4. opomin 1,80 EUR
 
   Rezervirano gradivo EUR
   Obveščanje po telefonu 0,50 EUR
   
   Članska izkaznica EUR 
   Izdelava članske izkaznice 2,50 EUR
   
   Podaljšanje EUR
    Prva podaljšava gradiva (na eno enoto, za vse gradivo) brezplačno
   Druga podaljšava gradiva (na eno enoto, za vse gradivo) 1,00 EUR
   Fotokopiranje/računalniški izpis EUR
   A4 format 0,15 EUR
   A4 obojestransko 0,30 EUR
   A3 format 0,30 EUR
   Odškodnine EUR
   Poškodovano ali izgubljeno gradivo član lahko nadomesti z novim ali pa plača gradivo v znesku, kot za takšno ali podobno gradivo velja na tržišču. V obeh primerih uporabnik doplača bibliografsko obdelavo v višini 0,50 EUR . Če uporabnik knjižnično gradivo namerno poškoduje, plača njegovo trikratno ceno.
 
   Medknjižnična izposoja EUR
   Za eno enoto 7,00 EUR
   Za eno enoto študijske literature iz dolenjskih knjižnic brezplačno
   Naročilo iz tujine po računu dobavitelja
 
   Uporaba interneta EUR
   30 min brezplačno