Domoznanstvo v Knjižnici Miklova Hiša

V okviru domoznanske dejavnosti zbiramo, obdelujemo, varujemo in posredujemo gradivo lokalnega območja, t.j. občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok.

Zbirko prostega dostopa hranimo na knjižnih omarah po naslednjih tematikah: leposlovje – odrasli, leposlovje – mladina, zbirne mape in strokovna literatura. Pomembne osebnosti  z obsežnim opusom so postavljene na ločene police. Med njimi so: sestra Vendelina Marija Ilc, pater Stanislav Škrabec, Zmaga Kumer, Miha Mate, Ivan Prijatelj, Jakob Rigler, Zofka Kveder, Metod Mikuž, Tatjana Angerer, Janez Evangelist Krek, Janez Debeljak in Marija Bavdaž.

V domoznanske zbirke vključujemo knjižnično gradivo, ki se po vsebini nanaša na območje, je nastalo na tem območju ali so ga ustvarili avtorji s tega območja. Poleg domoznanskih zbirk hranimo tudi nekatere posebne zbirke, kot so zbirke redkih tiskov, slikovnega gradiva in zapuščine. 

V zadnjih desetletjih je pomembno vlogo pri razvoju domoznanske dejavnosti odigrala digitalizacija.

Izbrane digitalne vsebine

Digitalizirano na multimedijskem zaslonu

Predstavlja različne domoznanske vsebine, ki so nastale v sklopu projekta Življenje ustvarja zgodbe, ki ga je sofinanciral Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Pri nastanku vsebin so sodelovali: Knjižnica Miklova hiša, Zavod Parnas, Občina Loški Potok, Rokodelski center Ribnica.

Na ogled je pesemsko in pripovedno izročilo Ribniške doline in Velikih Lašč, rekonstrukcija loškopotoške oblačilne kulture, otroške delavnice, katalog Miklove zapuščine in elektronske izdaje publikacij, ki so izšle v sklopu projekta. Infomat je oblikoval Vasja Marinč.

Beremo iz knjige Tam med Malo in Véliko goró

V času trajanja epidemije smo v sodelovanju z gledališko skupino DramŠpil dvakrat tedensko predstavili novo interpretacijo zgodb, od legend do pravljic in šaljivih anekdot, iz knjige Tam med Malo in Véliko goró, ki je izšla v založništvu knjižnice. Prav vse pa izvirajo iz naše Ribniške doline.

 Arhiv pripovedi

1602489302