Domoznanstvo v Knjižnici Miklova Hiša

V okviru domoznanske dejavnosti zbiramo, obdelujemo, varujemo in posredujemo gradivo lokalnega območja, t.j. občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok.

Zbirko prostega dostopa hranimo na knjižnih omarah po naslednjih tematikah: leposlovje – odrasli, leposlovje – mladina, zbirne mape in strokovna literatura. Pomembne osebnosti  z obsežnim opusom so postavljene na ločene police. Med njimi so: sestra Vendelina Marija Ilc, pater Stanislav Škrabec, Zmaga Kumer, Miha Mate, Ivan Prijatelj, Jakob Rigler, Zofka Kveder, Metod Mikuž, Tatjana Angerer, Janez Evangelist Krek, Janez Debeljak in Marija Bavdaž.

V domoznanske zbirke vključujemo knjižnično gradivo, ki se po vsebini nanaša na območje, je nastalo na tem območju ali so ga ustvarili avtorji s tega območja. Poleg domoznanskih zbirk hranimo tudi nekatere posebne zbirke, kot so zbirke redkih tiskov, slikovnega gradiva in zapuščine. 

V zadnjih desetletjih je pomembno vlogo pri razvoju domoznanske dejavnosti odigrala digitalizacija.

Izbrane digitalne vsebine:

Regijski portal Kamra je spletno mesto, ki združuje digitalizirane vsebine s področja domoznanstva v knjižnicah in drugih lokalnih kulturnih ustanovah.

Povezava: www.kamra.si

 

Digitalna knjižnica Slovenije (dLib.si) omogoča dostop do raznovrstnih digitalnih vsebin s področja znanosti, umetnosti in kulture.

Povezava:  www.dlib.si

 

Portal Obrazi slovenskih pokrajin je spletni vzajemni biografski leksikon znanih Slovenk in Slovencev.

Povezava: www.obrazislovenskihpokrajin.si

Domske iskrice: glasilo Doma starejših občanov Ribnica

Iz naše doline

Krošnja

Krošnjar

Nove novice z ribniško-kočevskega konca

Odmevi

Rešeto

Ribniški kam

Suhorobar

Vitrina

Objavila knjižnica:

  • Miklovi iz Ribnice na Dolenjskem : doma je vse po starem! (2019)
  • Tam med Malo in Véliko goró (2019)
  • Iskanje srca v tujini (2018)
  • Obrazi sindroma Guillain-Barré (2017)
  • Moje srečanje s sindromom Guillain-Barré (2016)
  • Usaka vas ima suj glas (2013)
  • V iskanju identitete: kdo sem (2013)

Izbrane knjige z domoznansko vsebino:

Digitalizirano na multimedijskem zaslonu

Predstavlja različne domoznanske vsebine, ki so nastale v sklopu projekta Življenje ustvarja zgodbe, ki ga je sofinanciral Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Pri nastanku vsebin so sodelovali: Knjižnica Miklova hiša, Zavod Parnas, Občina Loški Potok, Rokodelski center Ribnica.

Na ogled je pesemsko in pripovedno izročilo Ribniške doline in Velikih Lašč, rekonstrukcija loškopotoške oblačilne kulture, otroške delavnice, katalog Miklove zapuščine in elektronske izdaje publikacij, ki so izšle v sklopu projekta. Infomat je oblikoval Vasja Marinč.

Beremo iz knjige Tam med Malo in Véliko goró

V času trajanja epidemije smo v sodelovanju z gledališko skupino DramŠpil dvakrat tedensko predstavili novo interpretacijo zgodb, od legend do pravljic in šaljivih anekdot, iz knjige Tam med Malo in Véliko goró, ki je izšla v založništvu knjižnice. Prav vse pa izvirajo iz naše Ribniške doline.

Arhiv pripovedi

1602489302