Odrasli

Osnovni namen dogodkov in prireditev za odrasle v knjižnici je vseživljensko učenje, izobraževanje in srečevanje, pritegovanje pozornosti javnosti in odgovarjanje na potrebe družbe in posameznika, pa tudi opozarjanje na možnosti, ki jih zagotavlja sinergija prostora, gradiva in informacij ter knjižničarjev in uporabnikov. Na ta način želimo vplivati na kvaliteto bivanja v lokalnem okolju.

Dejavnosti in storitve, ki jih nudi knjižnica

Starostniki

  • Srečanje v DSO-ju Ribnica
  • Srečanje s skupino Večerni zvon – Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Ribnica

Osebe s posebnimi potrebami

  • Druženje z varovanci VDC-ja