Beremo iz knjige Tam med Malo in Véliko goró

Besedilo interpretirajo člani ribniške gledališke skupine DramŠpil.

V času trajanja epidemije smo v sodelovanju z gledališko skupino DramŠpil dvakrat tedensko predstavili novo interpretacijo zgodbe iz knjige Tam med Malo in Véliko goró, od legend do pravljic in šaljivih anekdot! Prav vse pa izvirajo iz Ribniške doline.

 

  • 14.4.2020: LEGENDA O NASTANKU CERKVE SVETE ANE

 

Bere: Nina Gregorič

Iz knjige: Tam med Malo in Veliko goro (Knjižnica Miklova hiša, 2019; ur. Domen Češarek)

Ilustracija: Sara Koncilja

Avtorica besedila: Nežika Mikolič-Turk

Interpretacija legende o nastanku cerkve sv. Ane, ki stoji na enako imenovanem hribu Male gore nad Ribniško dolino. Legende imajo v tem prostoru pomemben pomen, saj so z njimi pojasnjevali nastanek cerkva in izvirov. Ni čudno, da je romarska cerkev za romarje in popotnike še danes priljubljena izletniška točka, ki jo Ribničani ljubkovalno imenujejo Ančka.

 

  • 17.4.2020: KAKO STA TASTAR IN TASTARA UGNALA RAZBOJNIKE

Bere: Antonija Češarek

Iz knjige: Tam med Malo in Veliko goro (Knjižnica Miklova hiša, 2019; uredil in zbral Domen Češarek)

Pripovedovali: Polona Škulj in Pavlina Pucelj, 2019, Hrovača

Ilustracija: Sara Koncilja

Zvokovna obdelava: Boštjan Ivančič

Pravljica o tastari in tastarem je pravljica šaljivega značaja po pravljični maniri postavljena v neznani čas in neznani kraj. Izvedeli boste kako sta ugnala razbojnike.

 

  • 21.4.2020: NOČNI ČUVAJ

Bere: Medard Pucelj

Iz knjige: Tam med Malo in Veliko goro

Pripovedovala: Marjana Starc, 2018, Ribnica

Ilustracije: Sara Koncilja

Glasba: Pouštrtanc (iz albuma Od Ribnice do Rakitnice; Ljudska pesem in glasba v Ribniški dolini)

Zvokovna obdelava: Boštjan Ivančič

Ribniški trg je znan po številnih šaljivih zgodbah in njegovih prebivalcih, mednje spada tudi zgodba o nočnem čuvaju in nesrečnem možu, ki se ne drži ure. Nočni čuvaji so nekdaj skrbeli za javni red in mir v strnjenih naseljih, trgih in mestih. Oznanjali so ure, prižigali javno razsvetljavo in neutrudno bdeli in varovali ljudi pred požari.

 

  • 23.4.2020: VOLK IN LISICA NA OHCETI

Bere: Andreja Škrabec

Iz knjige: Tam med Malo in Veliko goro (Knjižnica Miklova hiša, 2019; uredil in zbral Domen Češarek)

Zgodba: Zbirka pripovedk Bekštanj – Ribnica

Animacija: Tina Đenadić

 

  • 28.4.2020: DIVJI MOŽ IN DOLINAR

Bere: Maks Lesar

Iz knjige: Tam med Malo in Veliko goro (Knjižnica Miklova hiša, 2019; uredil in zbral Domen Češarek)

Pripovedoval: Franc Malešič, 2017, Ljubljana

Ilustracija: Sara Koncilja

Zvokovna obdelava: Boštjan Ivančič

Zgodba o divjem možu in Dolinarju je bajeslovna zgodba, ki prikazuje odnos med človekom in bajeslovnim bitjem. Divji mož je v povedki prikazan kot manj bister od človeka, saj medveda zamenja za mačko. Različica pripovedi je po Sloveniji splošno razširjena. Ribniška varianta je lokalizirana, saj se dogaja v Dolenjih Lazih. Domačija Dolinar v Dolenjih Lazih še vedno obstaja.

 

  • 5.5.2020: ZAKAJ JE USAHNIL STUDENEC V MALI GORI

Bere: Uršula Jaklič Žagar

Iz knjige: Tam med Malo in Veliko goro (Knjižnica Miklova hiša, 2019; uredil in zbral Domen Češarek)

Pripovedovala: Marija Bavdaž (Šmalc), 2019, Idrija

Ilustracija: Sara Koncilja

Ste vedeli, da je bil nekoč v Mali gori studenec? Mala gora velja za skrajni rob Suhe krajne, katere že ime pove, da je suha in brez izvirov, zato je bil studenec na takem kraju izredno pomemben. Ni čudno, da je o njegovem izginotju nastala zanimiva zgodba, ki nosi vzgojno sporočilo. Nedaleč od nekdanjega izvira se danes nahaja kapelica Srca Jezusovega. Kraj nekdanjega izvira studenca je kasneje uničila izgradnja gozdne vlake.

  • 16.5.2020: KAČJA KRONA

 

Bere: Medard Pucelj

Iz knjige: Tam med Malo in Veliko goro (Knjižnica Miklova hiša, 2019; uredil in zbral Domen Češarek)

Zapisala: Anica Pakiž

Ilustracija: Sara Koncilja

Obiskovalcem Brške poti je zagotovo znana zgodba o Tobakovi hruški, v katero so nekoč “švarcarji” skrivali tobak. Iz pozabe smo tokrat oživeli bajeslovno zgodbo o kačji kraljici, ki se je odvijala v njeni okolici. Zgodba je živ dokaz, da so zanamci prostor Ribniške doline povezovali z življenjskimi in mitološkimi zgodbami.

  • 26.5.2020: IMAJO ATA PUŠKO?

Bere: Antonija Češarek

Iz knjige: Tam med Malo in Veliko goro (Knjižnica Miklova hiša, 2019; uredil in zbral Domen Češarek)

Pripovedovala: Marija Anzeljc, 2018, Hudi Vrh – Kot pri Ribnici

Ilustracija: Sara Koncilja

Zvokovna obdelava: Boštjan Ivančič

Vic o raubšicu (divjem lovcu), ki ga pred žandarji reši otroška iskrenost.

  • 1.6.2020: ROPARJI V RIBNIŠKI DOLINI

Bere: Antonija Češarek

Iz knjige: Tam med Malo in Veliko goro (Knjižnica Miklova hiša, 2019; uredil in zbral Domen Češarek)

Zapisal: Ludvik Debeljak

Ilustracija: Sara Koncilja

Leta 1768 je Ribnico napadla skupina razbojnikov. O napadu obstajajo uradna poročila, spomin pa se je ohranil tudi v ljudskem pripovedništvu. Kako so se Ribničani rešili pred razbojniki boste izvedeli v naslednji zgodovinski povedki.

  • 8.6.2020: V PODSTENAH PRI ŽLEBIČU JE STRAŠILO

Bere: Medard Pucelj

Iz knjige: Tam med Malo in Veliko goro (Knjižnica Miklova hiša, 2019; uredil in zbral Domen Češarek) 

Pripovedovala: Vesna Horžen, 2015

Ilustracije: Sara Koncilja

Nekdaj so si ljudje ob večerih pripovedovali zgodbe, tudi strašljive. Pogosto govorijo o prepovedanih in uročenih krajih, eden od teh so Podstene pri Žlebiču. Kaj se je zgodilo tam, boste izvedeli v naslednji pripovedki.