V iskanju identitete

Opis izvedbe projekta:

Sklop A: narečja

Namen in cilji:
•     Oblikovati skupino osmošolcev, ki jih zanima jezik.
•     Spodbuditi razmišljanje o narečju med mladimi.
•     Razmišljati o pomenu narečja, ki nas opredeljuje in določa. Je to kvaliteta ali morda breme?
•     Poglobljeno spoznati značilnosti ribniškega narečja.
•     Primerjati narečne govore različnih vasi v sklopu ribniškega narečja.
•     Primerjati narečje s pogovornim oz. knjižnim jezikom.
•     Poskusiti zapisati narečni govor (morda v poenostavljeni obliki, če bi se izkazalo, da je pravi fonetični zapis pretežak).
•     Obiskati starejše prebivalce Ribniške doline in z njimi posneti pogovore v narečju, tudi slikovno dokumentirati.
•     Posnetke preposlušati in jih zapisati.
•     Analizirati gradivo, ki bo pridobljeno na terenu.
•     Zbrati čim več narečnih besed, ki se danes ne uporabljajo več.
•     Predstaviti projekt:
o            v publikaciji,
o            v obliki bibliopedagoških ur za osmošolce OŠ dr. Franceta Prešerna v Ribnici
o            in za javnost v Knjižnici Miklova hiša.
•     Predvsem pa: osmisliti pri otrocih vrednost, kvaliteto in spoštovanje narečja, ozavestiti odnos do narečja…
 

Sklop B: proza in poezija         

K pisanju literarnih vsebin smo povabili mentorje (profesorice slovenščine) in učence zadnje triade osnovnih šol: OŠ dr. Antona Debeljaka iz Loškega Potoka (v nadaljevanju OŠ Loški Potok), OŠ dr. Franceta Prešerna iz Ribnice (v nadaljevanju OŠ Ribnica) in OŠ dr. Ivan Prijatelj iz Sodražice (v nadaljevanju OŠ Sodražica).  Povabili smo jih z literarnim natečajem za kratko zgodbo in pesem na temo V iskanju identitete: kdo sem?- Iskanje lastne podobe in osebnega izraza. Z natečajem smo želeli spodbuditi občutek pripadnosti okolju, razmišljanje o njem, tudi kritičnem pogledu nanj, skozi ustvarjanje in poustvarjanje smo želeli razvijati ustvarjalnost in inovativnost, okrepiti sodelovanje splošne knjižnice z izobraževalnimi ustanovami (tako osnovnimi kot glasbeno šolo) ter omogočiti mladim, da svoje znanje in ustvarjanje predstavijo lokalni skupnosti ter sosednjim občinam. Tako so se skupnosti seznanile z umetniškim in ustvarjalnim potencialom mladih, ki živijo med njimi. Poseben poudarek je bil tudi na podpori in spodbujanju mentorstva v osnovnih in glasbeni šoli.

Sklop C: uglasbitev poezije

Ko smo zaključili literarni razpis, so se mentorji glasbene šole z učenci odločili o tem, katere pesmi izmed izbranih bodo uglasbili. V ta namen so imeli več delavnic v februarju, v skupnem trajanju 45 ur in so pripravili tri uglasbitve pesmi na temo Kdo sem? (avtorji besedil: Žiga Novosel, Ema Mrhar, Nina Abrahamsberg), ki so jih predstavili na vseh javnih prireditvah v vseh treh občinah.  Na glasbenih delavnicah je sodelovalo 10 učencev Glasbene šole Ribnica ter tri mentorice.

Na vseh prireditvah so bili izjemno dobro sprejeti, obiskovalcem je bilo všeč, da se je najprej predstavil(a) avtor(ica) besedila, nato pa so jo učenci odigrali in odpeli. Uglasbitve so bile izjemno kvalitetne, raznolike in zelo dobro izvedene.

Sklop B in C: predstavitev

Sklop D: fotografije

V mesecu novembru in decembru 2012 je Knjižnica Miklova hiša pripravila vsebino in razsežnosti fotografskega natečaja, pripravila vabila v obliki plakata in se dogovorila glede oglaševanja in promocije.

Dne 10. januarja 2013, je Knjižnica Miklova hiša na svoji spletni strani www.miklovahisa.si  objavila razpis za fotografski natečaj pod naslovom »podobe mojega kraja«. Istočasno z objavo na spletnih straneh knjižnice, so se poslala vabila in razobesili vabila-plakati v občinah Sodražice, Loškega Potoka in Ribnice. Fotografski natečaj je bil oglaševan na radiu Univox in predvajan na lokalni televizijski postaji R kanal +. Oglaševanje in promocija je bila ponovljena v juniju in v začetku septembra in sicer v vseh treh občinah.

Fotografski natečaj se je zaključil 15. oktobra 2013. Pri natečaju je sodelovalo 20 fotografov, ki so skupno poslali 105 fotografij.

Sklop E: predavanja in okrogla miza

Štiri samostojna izobraževanja so pod mentorstvom Nataše Tanko (ki sicer vodi bralni klub) izvedli strokovnjaki Sana Vita zavoda iz Ljubljane, ki izvajajo psihoterapijo za otroke, odrasle posameznike, pare in družine v različnih  psiho-socialnih stiskah. Izobraževanje je namenjeno staršem, učiteljem  in vsem, ki se kakor koli ukvarjajo z ljudmi v osebnih težavah. Posamezna predavanja so zaključena celota, celoten ciklus pa je dal odgovore na zapletena vprašanja kot so:

  • Kako vzgajati in podpirati otrokovo odraščanje, da bo zadovoljen in uspešen v življenju
  • Kaj storimo, ko smo pri vzgoji nemočni in kdaj poiščemo strokovno pomoč.
  • Kaj so motnje vedenja in kako jih rešujemo.
  • Kako postati učinkovit starš – kako razviti veščino  postavljanja meja, kako preprečiti razvajenosti in čustveno izsiljevanje.
  • Kaj vpliva na samopodobo mladostnika, kako graditi samozavest in samozaupanje.
  • Kako deluje psihoterapija in zakaj nekaterih problemov v odnosih ne moremo razrešiti sami.
  • Kako se kaže kriza partnerskega odnosa, kako jo uspešno  rešujemo  in kdaj potrebujemo pomoč.
  • Kaj je zaljubljenost, ljubezen in kako gradimo identiteto v odnosu.
  • Kaj je zasvojenost in kako jo zdravimo.