Sodobno znanje za vse generacije

Vlagatelji

Knjižnica Miklova hiša Ribnica

Partnerji (naziv partnerja/ev)

 1. Dom starejših občanov Ribnica – Rive d. o. o.

Glavne aktivnosti:

Glavne aktivnosti:

A1 – vodenje in koordinacija projekta

A2 – promocija

A3 – uvedba RFID tehnologije

A4 – IKT pomočnik

A5 – predstavitev projekta v sosednjih občinah

A6 – delavnice za vseživljenjsko učenje

Cilji operacije:

 • Operacija Sodobno znanje za vse generacije pomeni ogromen napredek glede na trenutno stanje. Uporabniki si bodo na notranjem knjigomatu lahko sami izposojali ter vračali gradivo. Novi sistem z RFID kodami bo omogočil hitrejšo izposojo in vračilo, kar bo knjižničarje razbremenilo in jim omogočilo, da več časa posvetijo strokovnemu delu. Starejše bomo na individualnih usposabljanjih naučili uporabe tablice ter uporabe e-knjig, sistema cobiss in aplikacije Moja knjižnica, dostopa do dnevnega časopisja ter uporabe povečav ipd. Delavnice vseživljenjskega učenja za seniorje v DSO bo pomenil dodatno dejavnost v DSO, ki se do sedaj še ni izvajala, naš cilj pa je uporabnikom predstaviti možnost uporabe tabličnih računalnikov in e-knjig. Kupili bomo trajno licenco za aplikacijo Kobi in tako mlajšim otrokom, ki imajo težave z branjem, pomagali pri izboljšanju bralnih kompetenc. Ker je za pomoč otrokom treba opolnomočiti tudi starše, bomo zanje organizirali predavanje na to tematiki, hkrati pa jih bomo seznanili z delovanjem aplikacije ter njenimi pozitivnimi učinki. Poleg tega bomo pripravili webinar, ki bo trajno na voljo. Za izvajanje usposabljanj za IKT tehnologijo bomo kupili 10 tabličnih računalnikov.

Pričakovani rezultati operacije:

  1. Uvedba RFID tehnologije
  • Hitrejša izposoja (več kosov gradiva na enkrat), krajše čakalne vrste
  • Več časa za strokovno delo in več časa za uporabnike knjižnice
  • Manjše možnosti za napake, izboljšana preglednost in varnost (zmanjšanje števila kraj in odnašanja neizposojenih knjig iz knjižnice)
  • Omogočanje samostojnega vračila in izposoje
  1. nakup 10 tabličnih računalnikov in nakup 2 trajnih licenc za aplikacijo KOBI za uporabo na 10 tablicah
  • Izboljšanje bralnih kompetenc pri šolarjih s težavami pri branju – 30 individualnih svetovanj glede bralnih težav
  • Seznanitev širše javnosti z bralnimi težavami in možnostmi izboljšanja bralnih kompetenc z aplikacijo KOBI – 30 slušateljev na predavanju v knjižnici, 30 slušateljev na spletnem predavanju
  • 30 individualnih svetovanj glede uporabe tabličnega računalnika, sistema Cobiss, e-knjig ipd.
  1. Predstavitvi projekta v sosednjih knjižnicah
  1. 16 izvedenih delavnic vseživljenjskega učenja za seniorje v DSO

Čas trajanja operacije v mesecih

18 mesecev

Predviden začetek in zaključek operacije

Začetek: 1. 1. 2021

Zaključek: 30.6.2022

Celotna vrednost projekta

39.621,80

Vrednost sofinanciranja projekta iz evropskega sklada za regionalni razvoj:

26.417.41

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: