Prenova Knjižnice Loški Potok

 

V aprilu 2006 se je Knjižnica Loški Potok preselila iz Osnovne šole dr. Antona Debeljaka v
nove prostore v pritličju Občine Loški Potok. Slavnostna otvoritev je potekala 26. aprila 2006
v avli občinske stavbe.
Vse od takrat je knjižnica delovala v dveh prostorih, ki sta bila namenjena izposoji
knjižničnega gradiva, manjši časopisni čitalnici in knjižničnemu gradivu. K tema dvema
prostoroma je bil dodan še manjši hodnik, ki je služil kot prehod iz občinske avle v knjižnico.
Leta so minevala, širila se je paleta knjižničnih storitev, še zlasti za otroke. Vsako leto je bilo
nabavljenih kar nekaj novih knjig in sčasoma se je knjižnica znašla v čedalje večji prostorski
stiski.
V preteklih letih je Občina Loški Potok v sodelovanju z vodstvom Knjižnice Miklova hiša
iskala primerne prostore za knjižnico. Kar nekaj zanimivih idej o novi lokaciji knjižnice se je
pojavilo, a na koncu je po tehtnem premisleku zmagal predlog o obstoječi lokaciji z
možnostjo širitve v sosednjo pisarno, ki so jo do takrat uporabljali gasilci.
Ko so se le-ti preselili v nove prostore, je končno napočil čas za temeljito prenovo knjižnice.
Najprej je bilo potrebno izprazniti obstoječe prostore. V začetku marca 2022 so se začela
gradbena dela, saj je bilo potrebno odstraniti montažno steno, ki je pregrajevala hodnik od
knjižnice in izdelati prehod iz gasilske pisarne v knjižnico.
Na novo je bilo potrebno izdelati elektroinštalacije, čemur je posledično sledila še obnova
celotnega stropa. V sklopu prenove so bile nabavljene nove lamelne zavese na oknih in
obstoječi parket je bil zbrušen ter ponovno polakiran. Vsi prostori so bili tudi na sveže
prepleskani.
Velika večina obstoječega knjižničnega pohištva je ostala, nekaj so nam ga odstopili gasilci,
preostalo pa je bilo na novo nabavljeno. In ravno pri dobavi novega pohištva se je zapletlo, saj
so bili dobavni pogoji daljši kot je bilo prvotno načrtovano. To je bil tudi glavni razlog, da se
je ponovna otvoritev knjižnice zavlekla v mesec maj.
Še posebej smo veseli, da nam je uspelo povsem na novo urediti otroški oddelek, kjer so
knjižne police prilagojene najmlajšim in pridobiti prostor z mizo ter stolčki, kjer se lahko
sedaj odvijajo bibliopedagoške in pravljične ure. Še zlasti so nad novo pridobitvijo navdušeni
najmlajši in osnovnošolci, ki sedaj veselo prihajajo v knjižnico in se pri nas počutijo kot
doma.
Občina Loški Potok je krila celotne stroške prenove knjižnice in tudi poskrbela za nakup
novega knjižničnega pohištva. Ob tej priliki bi se želeli najlepše zahvaliti gospodu županu
Ivanu Benčini, gospodu Vinku Košmerlu in ostalim zaposlenim v občinski upravi, ki so nam
pomagali, da smo s skupnimi močmi izvedli prenovo in razširitev Knjižnice Loški Potok.
Rezultati uspešnega sodelovanja so vidni na vsakem koraku, saj vsak prijazen pogled in vesel
nasmeh na obrazu obiskovalcev knjižnice pove več kot tisoč besed.

 

Bibliotekarka Nežka Mohar Gačnik