Življenje ustvarja zgodbe

PDF dokument

 

Naziv operacije: Življenje ustvarja zgodbe

Akronom:  ŽUZ

Partnerji:

$11. Občina Loški Potok, Hrib-Loški Potok 17, 1318 Loški Potok

$12. PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče, Gornje Retje 3, 1315 Velike Lašče

$13. Javni zavod Rokodelski center Ribnica, Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica

 

Trajanje operacije: 1.3. 2018 – 31.10. 2019

 

Kratek opis operacije:

  • Cilj operacije

Življenje ustvarja zgodbe s svojo aktivnostjo zbiranja in publiciranja zgodb (pripovedi iz Miklove), pripovedovanja in izobraževanja ter vzgojo najmlajših (delavnice za otroke) dviguje kakovost lokalnega življenja, krepi lokalno identiteto in povečuje sinergijo kulture bivanja, ohranjanja kulturne dediščine v pisni in elektronski obliki.

 

  • Glavne aktivnosti

Predvidevajo številne dogodke za krepitev lokalne identitete in ohranjanje kulturne dediščine:

A1 Vodenje in koordinacija projekta. (VP)

A2 Zbiranje, zapis in izdaja pripovedi, ki so in še krožijo med ljudmi kot pomembno ljudsko izročilo.  (VP)

A3 Oris in zapis Miklove rodbine, ki kaže na primer ljudskega in rodbinskega prizadevanja in ustvarjanja kulture. Njihova pripadnost Ribnici in močna lokalna identiteta se kaže tudi v obsežni donaciji svojih nepremičnin in premičnin Občini Ribnica, katerih dodana vrednost je ohranjena družinska zgodba, ki odslikava življenje akterjev, kraja in časa (v knjigi, zloženki in na didaktičnem interaktivnem ekranu).  (VP, P3)

A4 Z izdelavo ljudskih noš, ki temeljijo na oblačilih in obutvi z začetka 20. st. v Loškem Potoku, in ohranjanjem ljudskih pesmi, se bo dodal pomemben mozaik k ohranjanju narodne identitete in kulturne dediščine v Loškem Potoku.  (P1, P3)

A5 Del izročila, ki ga ohranja dediščinska skupnost s slikovnim in zvočnim gradivom, se izda v Vodniku za odkrivanje naše dediščine z DVD-jem kot prilogo. (P2)

A6 Ustvarjalni izraz mladih (priprava videospotov) na podlagi zbranega gradiva z namenom približevanja vsebin kulturne dediščine mlajši populaciji. (P2)

A7 Zbrano gradivo nesnovne dediščine v besedi, sliki in zvoku se popularizira na didaktičnem interaktivnem ekranu. (VP)

A8 Otroške delavnice: poslušanje in ustvarjanje zgodb: pišejo – rišejo – igrajo svojo zgodbo. (VP)

A9 Zgodbe življenja v glasbi in besedi: literarna predavanja, glasbeno pripovedni večeri.  (VP)

 

  • Pričakovani rezultati

$1·       Udeleženih bo več kot 5% prebivalcev občin Sodražice, Loškega Potoka, Ribnice in Velikih Lašč.

$1·       V projektu bo aktivno sodelovalo več kot 300 udeležencev.

$1·       Skupina mladih bo nagovorila mlade z lastnim izrazom pogleda na dediščino, v operaciji bo aktivno sodelovalo več kot 20 mladih.

$1·       V petih vsebinskih temah bodo skozi zvočne posnetke, videospote, fotografije in besedila prikazane vse aktivnosti operacije na didaktično interaktivnem ekranu.

$1·       Izdani bosta 2 knjigi in vodnik o preteklih in sedanjih zgodbah. 

$1·       Digitalizirane bodo fotografije in dokumenti iz Miklove zbirke Muzeja Ribnica.

$1·       Izdana bo dvojezična zloženka »Miklovi«.

$1·       S pesemskim izročilom in oblačilno kulturo – ljudskimi nošami se bo seznanilo več kot 10% ljudi Loškega Potoka.

$1·       Na podlagi zbranega pesemskega izročila in izdelanih 11 ženskih ljudskih noš bodo izvedeni trije javni nastopi.

$1·       Izvedenih bo 20 delavnic pripovedovanja ter 20 delavnic ustvarjanja zgodb otrok s 3 predstavitvami  aktivnosti.

$1·       Izvedene bodo po 4 predstavitve knjige Ljudske pripovedi in knjige o Miklovih.

$1·       Organizirani bodo 4 glasbeno-pripovedni in literarni večeri za odrasle.

 

  • Ciljne skupine

Cilj operacije Življenje ustvarja zgodbe je prispevek h krepitvi lokalne identitete in dvig ravni pomena kulturne in zgodovinske dediščine. Operacija obsega naslednje kategorije: starejše, odrasle, mladino in otroke.

Ciljne skupine, ki so v teh kategorijah ljudi so: raziskovalci, likovni ustvarjalci, literarni ustvarjalci, pričevalci, glasbeni in medijski ustvarjalci.

 

Celotna vrednost projekta:

I FAZA: 34.585,93

II FAZA: 65.092,97

SKUPNO: 99,678,89

 

Vrednost sofinanciranja celotnega projekta iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja:

79.595,07

Izvedba projekta v dveh fazah:

$1I.                    Faza: 28.375,45 do 31.12. 2018

$1II.                 Faza: 51.219,62 do 31.10. 2019

 

Kontakt:

Knjižnica Miklova hiša

Škrabčev trg 21

1310 Ribnica

Zanjo: Marko Zupanc, direktor

 

Način financiranja:

Projekt je financiran s strani Evropskega Kmetijskega sklada za razvoj podeželja

 

Povezave:

Program razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kope: http://las-ppd.si