Slovesna otvoritev

V petek, 5. julija, smo slovesno in ganjeno odprli vrata Miklove hiše na Škrabčevem trgu.
Velika zahvala in poklon gresta vsem, ki ste nam pri tem kakorkoli pomagali!
Knjižnica ponovno deluje normalno, po poletnem delovnem času.
Vabljeni v prenovljene prostore, vabljeni med knjige!