Letošnji Poletavci so podrli rekord!

Septembra je v knjižnici vedno veselo, saj zaključujemo poletni bralni akciji Poletavci in NajPoletavci, ki se začneta vsako leto 10. junija. Takrat mladinski knjižničarki bralno akcijo predstavita učencem od 1. do 5. razreda v osnovnih šolah v Ribnici, Sodražici in Loškem Potoku. Pri Poletavcih in NajPoletavcih lahko sodelujejo vsi otroci in mladi, stari do 16 let. Otroci, stari od 7 do 12 let postanejo Poletavci tako, da poleti izberejo 30 bralnih dni, na vsak bralni dan berejo 30 minut in sproti izpolnjujejo bralni seznam, ki ga s podpisom potrdi odrasla oseba. NajPoletavci so bralci, starejši od 13 let, ki so poleti prebrali tri zajetne knjige in o njih napisali svoje mnenje. Svoje obveznosti morajo oboji izpolniti do 10. septembra.

Poletavci in NajPoletavci so se letos izjemno izkazali, saj je v obeh akcijah sodelovalo skupaj kar 222  otrok, kar je izjemen skok v primerjavi s prejšnjimi leti, ko jih je bilo okrog 170. Za ves vloženi trud so si otroci zaslužili nagrado, in to so prejeli na Dnevu za Poletavce in Najpoletavce 22. septembra v ribniškem gradu. Po razdelitvi vrečk so se otroci zabavali na športnih igrah v organizaciji Tadeja Levstka in Dolores Arko, Plezalno društvo je zanje postavilo plezalno steno in slackline, vsi lačni trebuščki pa so dobili pico. Lovro, član družinskega gledališča Kolenc, je povezoval dogajanje in otroke izjemno animiral, da so komaj pričakali žrebanje nagrad. Glavne nagrade je žrebal naš častni gost, župan Samo Pogorelc. Glavna nagrajenca sta Poletavec Lan Marinč in NajPoletavec Taj Rus. Izžrebali smo še 10 dodatnih nagrad, čisto vsak otrok pa je v svoji vrečki dobil majico, priznanje ter praktične nagrade, ki so jih prispevali številni donatorji. Na tem mestu bi se jim radi zahvalili za njihov odziv. Podpora donatorjev in prostovoljcev veliko pomeni tako nam, ki prireditev organiziramo, kot otrokom, ki poleti pridno berejo, predvsem pa je to podpora širše skupnosti pri spodbujanju bralnih navad in branju samemu.

Poletna akcija Poletavci je letos v Knjižnici Miklova hiša potekala osmo leto, že drugič pa so se Poletavcem pridružili NajPoletavci. Krovni organizator akcije je Mestna knjižnica Ljubljana, poleg naše knjižnice pa Poletavce izvajajo še v 16 splošnih knjižnicah po Sloveniji. Generalni pokrovitelj Poletavcev je podjetje Hervis. Od lani je projekt povezan tudi z bralno značko, saj lahko otroci priznanje uveljavljajo kot eno prebrano knjigo za bralno značko. Če  vašim otrokom letos ni uspelo zaključiti akcije, jih naslednje leto ponovno spodbudite k branju, saj bodo tako dobili super navado in osvojili lepo nagrado!