Knjižnica Miklova hiša Ribnica

Škrabčev trg 21, Ribnica
T: +386 (0)1 83 50 382
M: +386 (0)41 390 057
E: illsikrib@rib.sik.si

Poslovnik knjižnice

Na podlagi Zakona o knjižničarstvu (Ur.l.RS 87/01) in na podlagi Uredbe o osnovnih storitvah knjižnice ( Ur.l RS 29/03) je svet Knjižnice Miklova hiša na svoji seji 4. junija 2003 sprejel

POSLOVNIK KNJIŽNICE MIKLOVA HIŠA

Poslovnik in uporabniki
Ta poslovnik ureja odnose med Knjižnico Miklova hiša (v nadaljnjem tekstu Knjižnico) in fizičnimi osebami kot uporabniki njenih storitev, oziroma pravnimi osebami, ki jih kot odgovorne osebe zastopajo fizične osebe. Novi člani dobijo en izvod poslovnika skupaj s knjižnično izkaznico. Za uporabnike, ki so ob sprejemu tega poslovnika že včlanjeni, se šteje da so o njem obveščeni, ko je poslovnik na oglasni deski knjižnice dostopen javnosti.

Članstvo
Član knjižnice lahko postane vsak občan brez omejitev. Ob vpisu prejme člansko izkaznico in poslovnik, za katerega se na vpisnici s podpisom obveže, da se bo po njem ravnal. Mladoletnim članom knjižnice podpišejo vpisnico starši ali skrbniki. Nezaposleni izkazujejo svoj status s potrdilom z Urada za delo. Ob vpisu plača član članarino za obdobje enega leta, ki je določena s cenikom. Članarine ne plačajo ribniške vzgojno- izobraževalne institucije, druge korporativne članice plačajo članarino tako kot je določeno s cenikom. Zamudnina velja za vse uporabnike enako.

Članska izkaznica
Ob vpisu dobi vsak član izkaznico brezplačno in je za njeno uporabo tudi osebno odgovoren. Članska izkaznica je obvezna in ni prenosljiva. Izdelavo nove izkaznice zaradi izgube ali poškodbe stare knjižnica zaračuna.

Varstvo osebnih podatkov

Osebni podatki članov, pridobljeni pri vpisu, se smejo uporabljati samo za knjižnične potrebe. Knjižnica je dolžna osebne podatke članov vključno s podatki o izposojenem gradivu varovati v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Izposojevalni roki ( po koledarskih dnevih)

knjige 21 dni
zvočne kasete 21 dni
diskete 21 dni
strokovne video kasete 21 dni
jezikovni tečaji 21 dni
CD, CD-rom 7 dni
serijske publikacije tekočega leta 7 dni
video kasete - igrani in risani filmi 2 dni
obvezno čtivo za osnovne in srednje šole 14 dni


Podaljševanje izposojevalnih rokov
Knjig za obvezno čtivo, zadnjih številk serijskih publikacij (časopisi, revije) ter gradiva, ki ga ima rezerviranega drug uporabnik, ne podaljšujemo. Ostalo gradivo je možno enkrat podaljšati brezplačno, nadaljnja podaljšava pa se plača. Član podaljša gradivo osebno ali po telefonu in internetu. 

Zamudnina in opomini
Članu knjižnice, ki izposojenega gradiva ne vrne pravočasno, knjižnica zaračuna stroške zamudnine za vsak zamujen delovni dan. Član je dolžan poravnati zamudnino takoj ali najkasneje v roku 60 dni.
Članu knjižnice v izjemnih primerih omogočimo poravnavo zamudnine, stroškov opominov in eventualne odškodnine v več obrokih: najmanjši obrok znaša 8 EUR, dolg mora biti poravnan najkasneje v šestih mesecih.
Če član zamudnine ne poravna pravočasno, si gradiva ne more več izposoditi.
Knjižnica terja gradivo od uporabnika z opomini v razmaku sedem dni od izteka roka za vrnitev gradiva oziroma od zadnjega opomina. Četrti opomin - opomin pred tožbo- pošlje članu pooblaščeni odvetnik. Ob vrnitvi gradiva, za katerega je član prejel opomin, poravna stroške zamudnine in opomina.
Višina zamudnine in stroškov opominov je določena s cenikom.

Rezervacija gradiva
Član knjižnice lahko knjižnično gradivo, ki je trenutno izposojeno, rezervira osebno ali po telefonu in internetu. Gradivo uporabnika čaka tri dni. Rezervacijo brišemo, če si bralec gradiva v roku ne izposodi.

Naročanje gradiva
Član knjižnice lahko po telefonu ali po internetu naroči knjižnično gradivo, ki je trenutno prosto. Gradivo čaka uporabnika en dan.

Fotokopiranje
Članom knjižnice nudimo možnost fotokopiranja iz našega knjižničnega gradiva v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah ( Ur. l. 21/95, 9/01) ter veljavnim cenikom knjižnice.

Medknjižnična izposoja
Gradivo, ki ga Knjižnica Miklova hiša nima ali trenutno ni dosegljivo, lahko za svojega člana naroči iz druge knjižnice. Naročila sprejme knjižnica osebno od člana. Član ob vsakokratnem naročilu s svojim podpisom jamči, da bo z gradivom ravnal v skladu s poslovnikom tiste knjižnice, ki gradivo Knjižnici Miklova hiša izposodi, in v skladu s poslovnikom Knjižnice Miklova hiša.

Omejitve
Knjižnica ne omejuje (razen utemeljenih izjem) števila izposojenih enot svojim članom. Knjižnično gradivo iz referenčne in domoznanske zbirke, nekatere serijske publikacije ter vse številke Uradnega lista za tekoče in pretekla leta lahko uporabnik uporablja le v čitalnici. Tega gradiva praviloma ne izposojamo.

Internet
Internet v knjižnici lahko uporabljajo člani knjižnice, izjemoma tudi nečlani. Pred vsako priključitvijo na Internet uporabnik pusti člansko izkaznico pri izposojevalnem pultu ter vpiše svoje podatke v knjigo uporabe interneta.
Kdor ni član knjižnice, pa bi želel dostop do interneta, mora knjižničarki predložiti osebni dokument in se vpisati.
Uporaba interneta je časovno omejena na 30 minut, kar se lahko podaljša, če ni čakajočih uporabnikov na dostop do interneta. Uporabnik za delo na računalniku ne sme uporabljati svojih disket, temveč le tiste, ki jih dobi v knjižnici.
 
Poslovnik knjižnice se uporablja od 22. junija 2003 dalje.

 

Iskanje po strani

Obvestila

RSS novice

Delovni čas in kontakt

Knjižnica Miklova hiša
telefon
01 83 50 382
041 390 057
Knjižnica Loški Potok
telefon
01 83 50 128
Knjižnica Sodražica
telefon
01 83 71 026

odpiralnicas

Koledar dogodkov

<< November 2020 >> 
 Po  To  Sr  Če  Pe  So  Ne 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  91011121314
16171819202122
23242526272829
      

Kakšnih dogodkov in prireditev bi si želeli ve? v knjižnici?
 
Kateremu pravlji?nemu junaku se podaljša nos, kadar se zlaže?